Publikationen om nationalräkenskaper, årsvis förnyas: i samband med septemberpublikationen publiceras också ett tabellpaket som kombinerar uppgifter om nationalräkenskaperna

Ändringsdatum:

Statistik: nationalräkenskaper, årsvis

Ändringsdatum: 18.9.2023

Information om ändringen

Tabellpaketet som kombinerar uppgifter om nationalräkenskaperna över statistikgränser, och som lades ner år 2019, är igen tillgänglig. Tabellpaketet publiceras i PDF/A-format på finska och engelska. Det första tabellpaketet publiceras 18.9.2023 i samband med publikationen ”Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter III”.

Länk till gamla tabellpaket

Mera information

Aaro P. Lappalainen
överaktuarie
029 551 2008