Offentliggörandet inom statistiken över jordbyggnadskostnadsindex har korrigerats 23.8.2023

Statistik: jordbyggnadskostnadsindex

Offentliggörandet: jordbyggnadskostnadsindex 2023, juli, 23.8.2023

Korrigeringsdatum 23.8.2023 (kl. 8:40)

Beskrivning av korrigeringen

I huvudpunkten av publikation fanns ett felaktigt påstående att: "Totalindexet sjönk med 0,8 % från föregående månad." Huvudpunkten har korrigerats till: "Totalindexet steg med 0,8 % från föregående månad."


Mera information

Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868