Publiceringen av databastabellerna 13wu, 13x4 och 13x6 inom statistiken över jordbyggnadskostnadsindex försenades idag

Statistik: jordbyggnadskostnadsindex

Ändringsdatum: 26.9.2023

Publiceringen av databastabellerna 13wu, 13x4 och 13x6 försenades idag av tekniska orsaker. Tabellerna publicerades kl. 13.30.

databastabell, kod och namn

Mera information

Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868