Inom statistiken över levnadsförhållanden publiceras nya databastabeller

Ändringsdatum:

Statistik: statistik över levnadsförhållanden

Publiceringsdatum: 16.11.2023

Nya databastabeller, kod och namn

Beskrivning av de nya uppgifterna

De nya tabellerna beskriver sociala relationer, kulturintressen och frivilligarbete.

Databastabellerna finns på svenska, finska och engelska.

Se statistikgrenens alla databastabeller i databasen StatFin.

Mera information

Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408