Databastabellerna inom statistiken över flyttningsrörelsen försenades på morgonen av tekniska orsaker

Ändringsdatum:

Databastabellerna inom statistiken över flyttningsrörelsen försenades på morgonen den 15 december 2023. Uppgifterna offentliggjordes samma dag kl. 8.25.


Mera information

Jaana Huhta
överaktuarie
029 551 2632