Ämnen
Befolkning och samhälle

Flyttningsrörelsen

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver inrikes omflyttning, invandring och utvandring. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen förlorade landskapet Nyland av sin befolkning till övriga Finland år 2021, vilket innebär ett historiskt inflyttningsunderskott. Det här är första gången på minst 70 år som Nyland uppvisat ett inflyttningsunderskott till övriga Finland. Nettoflyttningen mellan Nyland och övriga landskap var -2 461 personer.


Läs mer

meddelande | Flyttningsrörelsen 2021
databasoffentliggörande | Flyttningsrörelsen 2021, befolkningsförandringar och folkmängden

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juhana Nordberg
överaktuarie
029 551 3051
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna