Databastabeller inom statistiken nationalräkenskaper, årsvis har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Statistik: nationalräkenskaper, årsvis

Offentliggörandet: nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter IV, 18.12.2023

Korrigeringsdatum: 18.12.2023

Korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

StatFin-databastabellerna 11sf (Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975–2022*) och 123x (Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975–2022*) har korrigerats i fråga om transaktionen P41K (faktisk individuell konsumtion), efter ett tekniskt fel.

Mera information

Aaro P. Lappalainen
överaktuarie
029 551 2008