Offentliggörandet inom statistiken över flyttningsrörelsen har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Statistik: flyttningsrörelsen

Offentliggörandet: flyttningsrörelsen 2022, utbilningsnivå , 15.12.2023

Korrigeringsdatum: 11.1.2024

Databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

Tre databastabeller fattades i decembermeddelandet Flyttningsrörelsen 2022, utbildningsnivå. Tabellerna har lagts till i publikationen.

Mera information

Juhana Nordberg
överaktuarie
029 551 3051