Ämnen
Boende och byggande

Byggnadskostnaderna steg med 5,9 procent i oktober från året innan

meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, oktober

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i oktober 2022 med 5,9 procent från året innan. När det gäller materialinsatser steg stålkonstruktioner (15,3 %) och värmeisoleringsmaterial (25,5 %) mest på årsnivå. Kostnaderna för träkonstruktioner fortsatte att sjunka och förändringen jämfört med året innan var -10,8 procent.

Viktiga punkter

 • Byggnadskostnaderna steg med 5,9 % från året innan.
 • Kostnaderna för materialinsatser steg med 9,6 % från året innan.
 • Priserna på tjänster steg med 4,9 % procent från året innan.
 • Månadsförändringarna har blivit negativa i flera olika benämning på insats och dämpar därmed ökningen av byggnadskostnaderna.
 • Totalindexet steg med 0,1 % från föregående månad.

Månadsförändringarna har blivit negativa i flera olika benämning på insats

Ökningen av byggnadskostnaderna visar tecken på att avta. Detta kan skönjas bl.a. som negativa månadsförändringar i såväl träkonstruktioner (-6,7 %), stålkonstruktioner (-0,8 %) som energin på byggarbetsplatser (-2,4 %).

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.11.2022

Indexvillkor-delindex P 2000=100, 2000M01-2022M10

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.11.2022

Byggnadskostnadsindex 2021=100, oktober 2022

15.11.2022

Byggnadskostnadsindex 2021=100 efter användningsändamål, oktober 2022

15.11.2022

Byggnadskostnadsindex 2021=100 efter benämning på insats, oktober 2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Bas år
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bas år
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
 • Bas år
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Överlåtelsepriskoefficient
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index
 • Bas år
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868
Ansvarig avdelningschef