Ämnen
Utbildning och forskning

Antalet studerande inom yrkesutbildning 342 000 år 2021

meddelande | Studerande och examina 2021

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var antalet studerande i yrkesutbildning som leder till examen 342 000 år 2021, dvs. nio procent högre än året innan. Antalet avlagda yrkesexamina var 69 000, dvs. fem procent högre än året innan.

Huvudpunkter

  • År 2021 fanns det 342 000 studerande inom yrkesutbildning som leder till examen.
  • Antalet avlagda examina uppgick till 69 000.
  • Av de studerande inom yrkesutbildning var 52 % kvinnor och av dem som avlagt examen 55 %.
  • Flest studerande fanns det inom de tekniska områdena, 91 000 studerande.
  • I handledande och förberedande utbildningar inför utbildning på andra stadiet deltog 15 000 studerande och antalet prestationer var 4 000.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.06.2022

Studerande i utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) efter landskap 2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Ålder då studierna inleddes
  • Kön
  • Utbildningsområden
  • Utbildningsnivå
  • Utbildningsslag
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Helena Aaltonen
överaktuarie
029 551 2697
Ansvarig avdelningschef