Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet ingångna äktenskap lägst på över 100 år

meddelande | Ändringar i civilstånd 2021

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 19 579 äktenskap år 2021, medan motsvarande antal året innan var 22 082. Antalet ingångna äktenskap minskade med 2 503 under ett år. Totalt ingicks 19 204 äktenskap där makarna var av olika kön, vilket är 2 483 färre än året innan. Personer av samma kön ingick 375 äktenskap, vilket är 20 färre än året innan.

Viktiga punkter

 • År 2021 ingicks 19 579 äktenskap, vilket är det lägsta antalet på över 100 år.
 • Antalet äktenskapsskillnader var det lägsta på över 30 år.
 • Åldern för ingående av det första äktenskapet sjönk bland både män och kvinnor.
 • För var fjärde av dem som gifte sig år 2021 handlade det om ett omgifte.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Händelsemånad
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Tidigare civilstånd
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Språk för makan/den yngre partnern
  • Språk för maken/den äldre partnern
  • Typ av äktenskap
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av äktenskap
  • Medborgarskap för makan/den yngre partnern
  • Medborgarskap för maken/den äldre partnern
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av äktenskap
  • Ålder för makan/den yngre partnern
  • Ålder för maken/den äldre partnern
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Vigselsätt
  • Äktenskapets ordningsföljd
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Område
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av äktenskap
  • Födelseland för makan/den yngre partnern
  • Födelseland för maken/den äldre partnern
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder för makan/den yngre partnern
  • Typ av äktenskap
  • Ålder för maken/den äldre partnern
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Äktenskapets längd, år
  • Äktenskapets ordningsföljd
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Område
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Auli Hämäläinen
  överaktuarie
  029 551 3615
  Ansvarig avdelningschef