Ämnen
Företag

Totalt 264 konkurser anhängiggjordes i maj 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Uppgifterna för maj 2022 i statistiken över konkurser och företagssaneringar publicerades undantagsvis tidigare än meddelat.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen anhängiggjordes i maj 2022 totalt 264 konkurser, dvs. 17 konkurser fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 1 038, vilket är 7 årsverken färre än i maj året innan.

Huvudpunkter

  • Totalt 264 konkurser anhängiggjordes i maj 2022.
  • I maj 2022 var antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs totalt 1 038.
  • För att förhindra en konkursvåg till följd av coronapandemin har ansökan om konkurs begränsats genom temporära lagändringar 1.5.2020–30.9.2021.

I maj 2022 anhängiggjordes kvantitativt sett minst konkurser inom näringsgrenen jordbruk, skogsbruk och fiske. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 6 konkurser. På motsvarande sätt anhängiggjordes flest konkurser inom näringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 83 konkurser. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kommun
  • År
  • Näringsgren_luok
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • År
  • Näringsgren
  • Juridisk form
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • År
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef