Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Den totala arbetstiden för kvinnor och män för första gången på samma nivå 2020–2021

översikt | Tidsanvändning 10.10.2021

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppnådde kvinnornas och männens totala arbetstid för hem- och förvärvsarbete 2020–2021 för första gången samma nivå under tidsanvändningsundersökningens drygt 40 år långa mäthistoria. Den tid som männen använder för förvärvsarbete har minskat, medan den tid de använder för hemarbete har ökat. Bland kvinnorna har en minskning skett inom de båda aktiviteterna. Bland män har särskilt den tid som används för barnskötsel ökat. Bland kvinnorna har en minskning skett särskilt i den tid som används för matlagning samt inköp och ärenden.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Haaramo
överaktuarie
029 551 3666
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef