Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Löntagarnas reallöner sjönk med 2,7 procent under januari-mars

översikt | Förtjänstnivåindex 31.3.2022

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,1 procent under januari-mars 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk med 2,7 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Databastabeller med relevanta bakgrundsfakta för publikationen
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Arbetsgivarsektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef