Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Fler sysselsatta och lika många arbetslösa under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan

meddelande | Arbetskraftsundersökning 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 43 000 fler under fjärde kvartalet (oktober–december) år 2022 än under motsvarande period år 2021. Antalet sysselsatta kvinnor ökade klart, medan antalet sysselsatta män minskade något.

Huvudpunkter

 • Antalet sysselsatta var i genomsnitt 2 621 000 under fjärde kvartalet år 2022, dvs. 43 000 fler än under motsvarande period år 2021.
 • Antalet sysselsatta kvinnor var 46 000 fler och antalet sysselsatta män 3 000 färre än under fjärde kvartalet 2021.
 • Antalet sysselsatta ökade under fjärde kvartalet 2022 mest inom de industriella näringsgrenarna (C).
 • Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta minskade med 1,3 % under oktober–december 2022 jämfört med året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Åldersklass
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storområdena 2012
 • Kön
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Regionförvaltningsverket
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetsgivarsektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Deltidssysselsatta
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ulla Hannula
överaktuarie
029 551 2924
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef