Ämnen
Utbildning och forskning

Av dem som gick ut nionde klass i den grundläggande utbildningen fortsatte 94 procent i utbildning på andra stadiet år 2022

meddelande | Sökande till utbildning 2022

Enligt Statistikcentralen var antalet personer under 19 år som avslutade den grundläggande utbildningen 60 800 år 2022. Av dem fortsatte 42 procent i yrkesutbildning och 52 procent i gymnasieutbildning. I handledande eller förberedande utbildning fortsatte 5,4 procent. År 2022 fortsatte 0,8 procent av dem som avslutade den grundläggande utbildningen inte i ovan nämnda utbildningar.

Viktiga punkter

  • År 2022 började nya utbildningar i övergångsskedet: utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) samt folkhögskoleåret för läropliktiga.
  • Av dem som avslutat den grundläggande utbildningen fortsatte mindre än 1 % inte i examensinriktad utbildning eller i utbildning i övergångsskedet.
  • Andelen som fortsatte inom yrkesutbildning ökade från året innan.
  • Andelen elever som i första hand sökt till gymnasieutbildning och andelen elever som fortsatte i gymnasieutbildning minskade jämfört med året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Forsatta-studier
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Läroanstalters förläggningslandskap
  • Forsatta-studier
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Sökning till fortsatta studier
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef