Ämnen
Utbildning och forskning

Sökande till utbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sökande till utbildning beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de blir antagna samt hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. Uppgifterna framställs genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det lättare för vårens nya studenter att få studieplats år 2020, då över 37 procent fortsatte sina studier samma år. Till yrkeshögskoleutbildning fortsatte knappa 13 procent, till universitetsutbildning 23 procent och till yrkesutbildning 2 proce…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna