Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet ingångna äktenskap ökade år 2022

meddelande | Ändringar i civilstånd 2022

Enligt Statistikcentralen ingicks 21 942 äktenskap år 2022. Antalet ingångna äktenskap ökade med 2 363 från året innan. Totalt ingicks 21 519 äktenskap där makarna var av olika kön, vilket är 2 315 fler än året innan. Personer av samma kön ingick 423 äktenskap, 48 fler än året innan. Även om antalet ingångna äktenskap ökade från året innan, var antalet det näst lägsta på över 100 år.

Viktiga punkter

 • År 2022 ingicks 21 942 äktenskap, näst minst under de senaste hundra åren.
 • Antalet äktenskapsskillnader var lägst på över 30 år.
 • Åldern för att ingå det första äktenskapet började stiga.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Händelsemånad
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Tidigare civilstånd
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Språk för makan/den yngre partnern
  • Språk för maken/den äldre partnern
  • Typ av äktenskap
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Medborgarskap för maken/den äldre partnern
  • Medborgarskap för makan/den yngre partnern
  • Typ av äktenskap
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder för maken/den äldre partnern
  • Typ av äktenskap
  • Ålder för makan/den yngre partnern
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Äktenskapets ordningsföljd
  • Vigselsätt
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Område
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Födelseland för makan/den yngre partnern
  • Typ av äktenskap
  • Födelseland för maken/den äldre partnern
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder för maken/den äldre partnern
  • Typ av äktenskap
  • Ålder för makan/den yngre partnern
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Äktenskapets längd, år
  • Äktenskapets ordningsföljd
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Auli Hämäläinen
  överaktuarie
  029 551 3615
  Ansvarig avdelningschef