Ämnen
Utbildning och forskning

Tre fjärdedelar av dem som fyllt 15 år har avlagt examen efter grundnivå år 2022

meddelande | Befolkningens utbildningsstruktur 2022

Enligt Statistikcentralen hade 3 530 300 personer avlagt examen efter grundnivå år 2022. Av den befolkning som fyllt 15 år hade 75 procent avlagt examen efter grundnivå. Av kvinnorna hade 76 procent avlagt examen efter grundnivå och av männen 73 procent.

Viktiga punkter

 • Den högst utbildade åldersgruppen var 45–49-åringarna, av vilka 88 % hade avlagt examen efter grundnivå och 48 % examen på högre nivå.
 • I åldersgruppen 45–49 år hade 58 % av kvinnorna och 38 % av männen avlagt examen på högre nivå, vilket innebär en skillnad på 20 procentenheter mellan könen.
 • Andelen personer med utbildning på högre nivå ökade bara bland personer över 45 år.
 • Det högst utbildade landskapet var Nyland, där 40 % av befolkningen hade avlagt examen på högre nivå.
 • Bland 20–24-åringarna hade 19 % ingen examen efter grundnivå, av männen 22 % och av kvinnorna 16 %.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Område
 • Utbildningsområde
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Utbildningsnivå
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Område
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Witting
överaktuarie
029 551 3032
Ansvarig avdelningschef