Ämnen
Utbildning och forskningBefolkning och samhälle

Befolkningens utbildningsstruktur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens examensregister och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Befolkningens utbildningsstruktur 2021
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna