Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2020

Högst utbildade år 2019 var 40–44-åringarna

Fram till slutet av år 2019 hade 3 435 387 personer, dvs. 74 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen ökade med en procentenhet jämfört med året innan Av befolkningen hade 32 procent examen på högre nivå.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2019

 Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2019
Ingen examen inkl. personer för vilka uppgift om examina avlagda utanför Finland saknas
Andra stadiet inkl. specialyrkesexamina

Högst utbildade år 2019 var 40–44-åringarna, av vilka 88 procent hade avlagt examen och 47 procent examen på högre nivå. Av 45–49-åringarna hade 87 procent avlagt examen och 46 procent examen på högre nivå. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Av alla kvinnor som är 15 år eller äldre hade 36 procent examen på högre nivå och 25 procent examen enbart på grundnivå. Av männen hade 28 procent examen på högre nivå, medan 28 procent hade ingen examen efter grundnivå. I de yngre åldersklasserna var skillnaderna mellan könen ännu större. Bland kvinnorna i åldern 30–34 år hade 48 procent avlagt examen på högre nivå och 12 procent hade ingen examen efter grundnivå, medan motsvarande andelar bland männen var 33 procent och 18 procent. I databastabellerna beskrivs andelar och antal som avlagt examen samt granskat efter kön, åldersgrupp och område.

År 1995 födda utan examen på andra stadiet, % av åldersgruppen

År 1995 födda utan examen på andra stadiet, % av åldersgruppen

Kohorten för personer födda år 1995 blev myndig år 2013, då nästan alla av åldersklassen ännu inte hade någon examen på andra stadiet. År 2014 var andelen utan examen på andra stadiet 36 procent, varefter andelen utan examen på andra stadiet har sjunkit stadigt. År 2019 fyllde år 1995 födda 24 år. Av dem var 14 procent utan examen på andra stadiet, av männen 16 procent och av kvinnorna 13 procent.

Andelen utan examen på andra stadiet har varit oförändrad oberoende av ålderskohort, även om fler av dem som var födda år 1985 inte hade någon examen på andra stadiet. Av dem som var födda år 1985 hade 17 procent ingen examen på andra stadiet när ålderskohorten fyllde 24 år. Av männen hade var femte ingen examen på andra stadiet och av kvinnorna 14 procent. Av dem som var födda år 1975 hade 15 procent ingen examen på andra stadiet när ålderkohorten fyllde 24 år. Av männen hade 17 procent ingen examen på andra stadiet och av kvinnorna 13 procent.

År 2019 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 103 166 personer, vilket är 15 procent av åldersklassen. Av männen hade 18 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 13 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns på Åland, där 23 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Norra Karelen, Södra Österbotten, Kajanaland och Mellersta Finland, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån. Om det inte finns uppgifter om examina som avlagts utomlands saknar också dessa personer examen på grundnivå.

Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden år 2019

Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden år 2019

År 2019 bodde den högst utbildade befolkningen i Nyland. Utbildningsnivåmätaren för befolkningen visar den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. I Nyland hade befolkningen en utbildning efter grundnivån på i genomsnitt 4,3 år. Den näst högst utbildade befolkningen bodde i Birkaland, där befolkningen hade en utbildning på i genomsnitt 3,9 år efter grundnivån.


Källa: Utbildning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2019/vkour_2019_2020-11-05_tie_001_sv.html