Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2019

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Special-
yrkes-
utbildningsnivå
Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskole-
nivå
Högre högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
Totalt Totalt 3 435 385 1 892 279 44 372 1 498 734 426 481 557 666 464 953 49 634
Kvinnor 1 779 338 896 996 20 457 861 885 263 161 313 794 262 628 22 302
Allmänbildande utbildning Totalt 309 807 309 807 - - - - - -
Kvinnor 148 899 148 899 - - - - - -
De pedagogiska områdena Totalt 105 972 1 935 742 103 295 11 078 40 094 49 743 2 380
Kvinnor 83 023 838 138 82 047 9 944 30 744 39 718 1 641
De humanistiska och konstnärliga områdena Totalt 194 274 58 873 973 134 428 6 488 45 074 77 088 5 778
Kvinnor 130 986 33 189 492 97 305 4 137 32 536 57 578 3 054
De samhällsvetenskapliga områdena Totalt 80 868 617 - 80 251 3 787 16 363 54 482 5 619
Kvinnor 53 439 459 - 52 980 2 244 10 710 36 909 3 117
Handel, administration och juridik Totalt 567 492 184 685 18 683 364 124 186 551 98 610 75 941 3 022
Kvinnor 379 092 129 016 7 001 243 075 135 137 65 460 41 196 1 282
De naturvetenskapliga områdena Totalt 56 021 3 071 65 52 885 - 8 380 34 705 9 800
Kvinnor 29 192 1 459 31 27 702 - 4 547 19 188 3 967
Databehandling och kommunikation (IKT) Totalt 125 475 39 560 584 85 331 14 372 43 356 25 062 2 541
Kvinnor 24 836 5 272 104 19 460 5 574 8 224 5 194 468
De tekniska områdena Totalt 914 552 622 187 7 561 284 804 73 025 128 809 74 780 8 190
Kvinnor 148 059 103 059 1 749 43 251 5 551 19 203 16 541 1 956
Lant- och skogsbruk Totalt 137 118 94 627 847 41 644 13 531 14 683 11 921 1 509
Kvinnor 48 402 31 965 278 16 159 3 264 5 905 6 214 776
Hälsovård och välfärd Totalt 521 950 236 741 3 708 281 501 92 791 129 497 48 878 10 335
Kvinnor 453 552 208 097 3 250 242 205 85 640 114 880 35 834 5 851
Tjänstebranschen Totalt 415 938 337 422 11 209 67 307 24 351 31 696 10 976 284
Kvinnor 276 787 233 437 7 414 35 936 11 389 20 960 3 475 112
Övriga eller okända Totalt 5 918 2 754 - 3 164 507 1 104 1 377 176
Kvinnor 3 071 1 306 - 1 765 281 625 781 78

Källa: Utbildning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2019, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2019/vkour_2019_2020-11-05_tau_001_sv.html