Ämnen
Utbildning och forskning

Totalt 68 procent sysselsatta av dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen år 2021

meddelande | Placering efter utbildning 2021

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik förbättrades sysselsättningen bland nyutexaminerade med yrkesinriktad grundexamen år 2021. Av dem var 68 procent sysselsatta året efter utexamineringen. Lättast att få arbete hade de som avlagt examen inom hälsovård och välfärd.

Huvudpunkter

  • Sysselsättningen bland dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen förbättrades med 6 procentenheter jämfört med året innan.
  • Av dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen hade kvinnorna det lättare än männen att få arbete. Skillnaden mellan könen var 13 procentenheter.
  • Av dem som avlagt högre högskoleexamen fick 89 % arbete och av dem som avlagt högre yrkeshögskoleexamen fick 95 % arbete.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Bostadslandskap
  • Utbildningsnivå
  • Utbildningsområde
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ansvarig avdelningschef