Ämnen
Utbildning och forskningArbete, löner och utkomst

Placering efter utbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över placering efter utbildning beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala placeringen en viss tid efter utexamineringen. Statistiken sammanställs genom att flera registeruppgifter sammanslås. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik försvårades sysselsättningen bland nyutexaminerade med yrkesinriktad grundexamen år 2020. Av dem var 62 procent sysselsatta året efter utexamineringen. Särskilt de utexaminerade inom servicenäringarna hade svårare att få arbete under coronaåret än åre…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna