Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.1.2021

Sysselsättningen bland dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen förbättrades, svårare för män att få arbete än för kvinnor

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik förbättrades sysselsättningen bland nyutexaminerade ytterligare. Lättast att få arbete hade de som avlagt högskoleexamen. Av dem arbetade närmare 90 procent i slutet av år 2019. Av dem som genomgått grundläggande yrkesutbildning arbetade 70 procent, vilket är lika mycket som år 2007.


Källa: Utbildning 2021. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2019/sijk_2019_2021-01-21_tie_001_sv.html