Finlands officiella statistik

Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen bland dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen förbättrades, svårare för män att få arbete än för kvinnor
21.1.2021
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik förbättrades sysselsättningen bland nyutexaminerade ytterligare. Lättast att få arbete hade de som avlagt högskoleexamen. Av dem arbetade närmare 90 procent i slutet av år 2019. Av dem som genomgått grundläggande yrkesutbildning arbetade 70 procent, vilket är lika mycket som år 2007.

Beskrivning: Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/index_sv.html