Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade. Ur statistikmaterialet produceras årligen också uppgifter för den avgiftsbelagda Placeringstjänsten, som innehåller uppgifter om inplaceringen efter utbildning för personer som gått ut grundskolan, studenter, personer som avlagt yrkesinriktad examen, yrkeshögskoleexamen och studentexamen bl.a. efter examen, anordnare av utbildning, landskap samt uppgifter om det regionala arbetskraftsutbudet. Statistikuppgifterna har sammanställts årligen sedan 1990-talet. Enligt statistiklagen är de personuppgifter som statistiken baserar sig på sekretessbelagda. Statistiken är i regel offentlig.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/meta_sv.html