Ämnen
Utbildning och forskning

Inga större förändringar i genomströmningen inom utbildning år 2022

meddelande | Studiernas gång 2022

Enligt Statistikcentralen fanns det år 2022 inga stora skillnader i genomströmningen inom de olika utbildningarna jämfört med året innan. Den största förändringen var att genomströmningen inom gymnasieutbildningen minskade med 1 procentenhet. Gymnasieutbildningen genomfördes inom målsatt tid av 77 procent av de studerande och yrkesutbildningen av 56 procent. Inom målsatt tid genomförde 58 procent yrkeshögskoleexamen och 36 procent högre högskoleexamen.

Viktiga punkter

 • Av dem som inlett gymnasieutbildning avlade 88 % studentexamen inom fyra och ett halvt år.
 • Genomströmningen inom yrkesutbildning var på samma nivå som år 2021.
 • Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildningen varierade efter utbildningsområde.
 • Kvinnorna genomförde universitetsutbildningen snabbare än männen.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsområden
 • Studiestart
 • Kön
 • Utbildningslandskap
 • Utbildningstyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningslandskap
 • Kön
 • Utbildningsområden
 • Studiestart
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningslandskap
 • Studiestart
 • Kön
 • Utbildningsområden
 • Ålder vid startår
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningslandskap
 • Kön
 • Studiestart
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsområden
 • Kön
 • Utbildningslandskap
 • Utbildningssektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Härkomst
 • Kön
 • Studiestart
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Helena Aaltonen
överaktuarie
029 551 2697
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef