Ämnen
Utbildning och forskning

Studiernas gång

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över studiernas gång beskriver avläggande av examen inom målsatt tid bland studerande som deltar i utbildning efter grundskolenivån. Uppgifterna produceras genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avtog genomströmningen inom utbildning på andra stadiet år 2020. Yrkesutbildning genomfördes på tre och ett halvt år av 60 procent och gymnasieutbildning av 79 procent av dem som påbörjat utbildningen. Genomströmningen inom målsatt tid var i fråga om …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
17.03.2022

Påbörjad yrkesexamen avlagd, 3.5 år, %

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2014Handel, administration och juridik67,4
De tekniska områdena67,5
Hälsovård och välfärd70,0
Tjänstebranschen64,4
2015Handel, administration och juridik70,8
De tekniska områdena67,2
Hälsovård och välfärd70,7
Tjänstebranschen66,6
2016Handel, administration och juridik72,5
De tekniska områdena66,9
Hälsovård och välfärd71,2
Tjänstebranschen67,4
2017Handel, administration och juridik73,3
De tekniska områdena65,3
Hälsovård och välfärd69,1
Tjänstebranschen65,5
2018Handel, administration och juridik68,1
De tekniska områdena63,3
Hälsovård och välfärd67,2
Tjänstebranschen61,2
2019Handel, administration och juridik67,1
De tekniska områdena61,4
Hälsovård och välfärd63,1
Tjänstebranschen59,0
2020Handel, administration och juridik68,0
De tekniska områdena59,2
Hälsovård och välfärd59,2
Tjänstebranschen55,4
17.03.2022

Genomströmningen inom gymnasieutbildning, %, under olika referensperioder

17.03.2022

Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd, % enligt studietiden

17.03.2022

Genomströmningen inom högre högskoleexamen, % under olika referensperioder

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna