Ämnen
Utbildning och forskning

Studiernas gång

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över studiernas gång beskriver avläggande av examen inom målsatt tid bland studerande som deltar i utbildning efter grundskolenivån. Uppgifterna produceras genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Andelen som avlagt examen inom målsatt tid landskapsvis efter utbildningssektor och kön 2014-2022

Avläggande av yrkesinriktad grundexamen inom de största utbildningsområdena landskapsvis efter kön, studiernas längd och ålder (då studierna inleddes) 2014-2022

Avläggande av YH-examen efter tidpunkten då studierna inleddes, kön, utbildningsområde och utbildningstyp 2014-2022

Genomströmning årligen efter härkomst, tidpunkten då studierna inleddes, utbildningssektor och kön

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna