Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2022

Genomströmningen inom målsatt tid försvagades på andra stadiet och förbättrades på högre nivå år 2020

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avtog genomströmningen inom utbildning på andra stadiet år 2020. Yrkesutbildning genomfördes på tre och ett halvt år av 60 procent och gymnasieutbildning av 79 procent av dem som påbörjat utbildningen. Genomströmningen inom målsatt tid var i fråga om yrkeshögskoleexamen på samma nivå som året innan (57 %). Vid universiteten förbättrades avläggandet av högre högskoleexamen inom målsatt tid med 4 procentenheter så att genomströmningen var 34 procent.

Genomströmningen i utbildning inom målsatt tid efter utbildningssektor, %

Genomströmningen i utbildning inom målsatt tid efter utbildningssektor, %

Genomströmningen anger hur många procent av dem som börjat studera har avlagt examen inom den studietid som granskas. I gymnasie- och yrkesutbildning är tiden 3,5 år, inom yrkeshögskoleutbildning 4,5 år och inom universitetsutbildning högre högskoleexamen 5,5 år.


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2020/opku_2020_2022-03-17_tie_001_sv.html