Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Studiernas gång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Genomströmningen inom målsatt tid försvagades på andra stadiet och förbättrades på högre nivå år 2020
17.3.2022
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avtog genomströmningen inom utbildning på andra stadiet år 2020. Yrkesutbildning genomfördes på tre och ett halvt år av 60 procent och gymnasieutbildning av 79 procent av dem som påbörjat utbildningen. Genomströmningen inom målsatt tid var i fråga om yrkeshögskoleexamen på samma nivå som året innan (57 %). Vid universiteten förbättrades avläggandet av högre högskoleexamen inom målsatt tid med 4 procentenheter så att genomströmningen var 34 procent.

Beskrivning: Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen. Statistiken omfattar uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning. Uppgifter har producerats med fasta intervaller om studiernas gång inom universitetsutbildningen sedan 1980- och 1990-talen. Uppgifter om studiegången inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroinrättningar, studerande, studieavbrott, studielängd, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/index_sv.html