Ämnen
Utbildning och forskning

År 2021 utexaminerades något över hälften av de studerande inom yrkesutbildningen inom målsatt tid

meddelande | Studiernas gång 2021

Ändring

Statistiken över studiernas gång ändringar databastabeller
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen fortsatte genomströmningen inom målsatt tid att försämras inom yrkesutbildningen år 2021. Inom övriga utbildningssektorer var andelen som genomfört studierna inom målsatt tid på samma nivå som år 2020. Av dem som påbörjat studierna genomförde 56 procent yrkesutbildning och 78 procent gymnasieutbildning inom tre och ett halvt år. Inom fyra och ett halvt år avlade 59 procent yrkeshögskoleexamen och inom fem och ett halvt år avlade 35 procent högre högskoleexamen vid universitet.

Viktiga punkter

 • Statistikens population för yrkesutbildning ändras i och med en lagreform.
 • Av dem som inlett gymnasieutbildning avlägger 88 procent studentexamen inom fyra och ett halvt år.
 • Genomströmningen inom målsatt tid för yrkeshögskoleexamen varierar efter utbildningsområde med rentav 40 procentenheter. 
 • Personer med utländsk bakgrund avlägger högre högskoleexamen vid universitetet snabbare än personer med finländsk bakgrund. 

Ändring

Statistiken över studiernas gång ändringar databastabeller
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Genomströmningen i utbildning inom målsatt tid efter studiestart och härkomst 2021, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsområden
 • Studiestart
 • Kön
 • Utbildningslandskap
 • Utbildningstyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningslandskap
 • Kön
 • Utbildningsområden
 • Studiestart
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningslandskap
 • Studiestart
 • Kön
 • Utbildningsområden
 • Ålder vid startår
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningslandskap
 • Kön
 • Studiestart
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jenni Väisänen
överaktuarie
029 551 3812
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef