Ämnen
Befolkning och samhälle

Europaparlamentsval

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över Europaparlamentsval beskriver kandidaternas och de invaldas personliga röstetal, partiernas röstetal och antalet röstberättigade och väljare. Uppgifterna fås ur Justitieministeriets valdatasystem och offentliggörs vart femte år efter valet.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna