Ämnen
Befolkning och samhälle

Europaparlamentsval

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över Europaparlamentsval beskriver kandidaternas och de invaldas personliga röstetal, partiernas röstetal och antalet röstberättigade och väljare. Uppgifterna fås ur Justitieministeriets valdatasystem och offentliggörs vart femte år efter valet.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i europaparlamentsvalet 2019. Valdeltagandet bland finska medborgare bosatta i Finland var 42,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än i föregående europaparlamentsval. Omkring hälften av dem som röstade (49,7 %) fö…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna