Ämnen
Befolkning och samhälle

Riksdagsval

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över riksdagsval innehåller uppgifter om de röster som avgivits i riksdagsval och om deras fördelning. Uppgifterna fås ur valdatasystemet och offentliggörs som preliminär och slutlig statistik i samband med riksdagsval.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i riksdagsvalet 2019. Valdeltagandet bland finska medborgare som bor i Finland var 72,1, dvs. 2,0 procentenheter högre än i föregående riksdagsval. Över hälften av väljare (50,7 %) röstade på förhand. Detaljerade uppgi…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna