Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeArbete, löner och utkomst

Ägande av skogsmark

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över ägande av skogsmark redogör för antalet skogsbruksenheter och skogsfastighetshelheter som ägs av enskilda skogsägare och andra sammanslutningar samt om skogsmarkens arealer. Uppgifterna publiceras årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet