Ämnen
Befolkning och samhälle

Skuldsaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skuldsaneringar beskriver privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och slutbehandlats. Uppgifterna fås från Justitieministeriet. Uppgifterna om inlämnade offentliggörs kvartalsvis och uppgifterna om slutbehandlade en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
18.01.2023

Personer som ansökt om skuldsanering efter huvudsaklig verksamhet

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Sysselsatt1 1311 3381 3511 6571 7851 7031 8131 7831 6431 6031 9431 5621 8371 6212 130
Arbetslös5465196546646247178431 0081 0441 029898520571658645
Pensionär7497168428628939741 0829569931 0361 1289751 0941 1691 190
Studerande, skolelev9476981351321271141771481251589478103124
Ospecificerad254223266233293304339327360392384257258232225
18.01.2023

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp

18.01.2023

Personer som ansökt om skuldsanering efter familjeställning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna