Ämnen
Befolkning och samhälle

Skuldsaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skuldsaneringar beskriver privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och slutbehandlats. Uppgifterna fås från Justitieministeriet. Uppgifterna om inlämnade offentliggörs kvartalsvis och uppgifterna om slutbehandlade en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 1 832 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–juni 2022. Antalet ansökningar var 169 stycken (8,4 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Läs mer

meddelande | Skuldsaneringar 2022, 2:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna