Ämnen
Befolkning och samhälle

Skuldsaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skuldsaneringar beskriver privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och slutbehandlats. Uppgifterna fås från Justitieministeriet. Uppgifterna om inlämnade offentliggörs kvartalsvis och uppgifterna om slutbehandlade en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Ansökningar om skuldsanering

1 310
2:a kvartalet 2024
Skuldsaneringar
Uppdaterad: 2024-07-10

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Ansökningar om skuldsanering efter kön 1994-2023

Personer som ansökt om skuldsanering efter huvudsaklig verksamhet och kön 2008-2023

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp och kön 2008-2023

Personer som ansökt om skuldsanering efter familjeställning och kön 2008-2023

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna