Ämnen
Utbildning och forskning

Universitetsutbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över universitetsutbildning omfattar uppgifter om nya studerande, studerande och examina gällande utbildning som leder till universitetsexamen. Uppgifterna för år 2002 beskriver situationen den 20 september. Tidigare års uppgifter beskriver situationen den 31 december. Därför är uppgifterna för år 2002 inte fullt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret. I enlighet med statistiklagen är personuppgifterna som statistiken bygger på konfidentiella. Statistiken som tagits fram på basis av dem är i regel offentlig.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Antalet avlagda universitetsexamina började öka år 2019 efter tre på varandra följande år av nedgång. År 2019 avlades i Finland totalt omkring 31 700 universitetsexamina, vilket är omkring 900 fler än året innan. Ökningen av antalet examina var koncentrerad till högre högskoleexamina, vars antal (d…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna