Ämnen
Företag

Företagssaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade företagssaneringsärenden vid tingsrätterna. Uppgifterna fås ur tingsrätternas material som Justitieministeriet levererat. Anhängiggjorda företagssaneringar offentliggörs fyra gånger om året och slutbehandlade en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för konkurser och företagssaneringar Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 331 företagssaneringar under januari - december 2021, dvs. 5 företagssaneringar (1,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 3 494, vilket är 3…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna