Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Timlöner inom den privata sektorn

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåerna efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Uppgifterna samlas in från flera olika material och kompletteras med Statistikcentralens enkät. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Mediantimlöner inom den privata sektorn efter kön 2022

Mediantimlöner för ordinarie arbetstid inom den privata sektorn, efter kön och yrkesklassificering (2010) 2022

Mediantimlöner inom den privata sektorn, efter kön 2022

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna