Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Timlöner inom den privata sektorn

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåerna efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Uppgifterna samlas in från flera olika material och kompletteras med Statistikcentralens enkät. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos timavlönade löntagare inom den privata sektorn i medeltal 16,8 euro per timme under sista kvartalet 2020. Medellönen för män var 17,4 euro per månad och för kvinnor 14,1 euro. Den totala lönen för timavlönade inom den privata …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna