Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2016

Talous kasvoi parhaiten Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa vuonna 2015

Alueellinen arvonlisäys kasvoi käyvin hinnoin mitattuna vuonna 2015 koko maassa ja lähes kaikissa maakunnissa. Näistä parhaiten pärjäsivät Kymenlaakso, Keski-Suomi ja Lappi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon uusiin tietoihin vuosilta 2000-2015. Vuoden 2015 tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat tulevissa julkistuksissa.

Maakuntien arvonlisäyksen käypähintainen muutos vuonna 2015, %

Maakuntien arvonlisäyksen käypähintainen muutos vuonna 2015, %

Tilastokeskus julkaisee nyt ensimmäistä kertaa aluetilinpidon ennakkotietoja arvonlisäyksestä ja työllisistä suuralue- ja maakuntatasolla. Aluetilinpidon tiedot julkaistaan koko aikasarjalle vuoden 2016 mukaisella aluejaolla. Laskelmissa on käytetty kesäkuun 2016 kansantalouden tilinpidon lukuja. Tietokantataulukoissa on edelleen tarjolla laajemman tietosisällön taulukot.

Kymenlaakson ja Lapin kasvu nojasi pääosin jalostustoimialoihin, Keski-Suomen kasvu puolestaan sekä jalostus- että palvelutoimialoihin. Heikoiten vuonna 2015 arvonlisäys kehittyi Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä maakunnissa jalostus laski, mutta palvelutoimialat kasvoivat. Jalostus koostuu muun muassa kaivostoiminnasta, teollisuudesta ja rakentamisesta. Palvelutoimialoja ovat esimerkiksi vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, rahoitus- ja vakuutustoiminta, julkishallinto sekä terveydenhuolto.

Työllisyyskehityksen kuva oli niin alueilla kuin koko maassa tuotannon kehitystä harmaampi. Työllisten määrä laski lähes kaikissa maakunnissa. Vain Pirkanmaa ja Uusimaa pääsivät heikkoon kasvuun ja Pohjois-Pohjanmaa pysyi edellisvuoden tasolla.

Aluetalouden kehitystä voidaan tarkastella myös kiintein hinnoin eli eliminoimalla hintojen muutokset. Silloin selvästi parhaiten kasvoi Lappi, jonka bruttoarvonlisäys kiintein hinnoin kasvoi yli kolme prosenttia. Lähinnä oli Keski-Suomi, jossa kasvua oli vajaa kaksi prosenttia. Kymenlaakso, joka käyvin hinnoin kasvoi selkeästi eniten, oli kiintein hinnoin kolmantena noin puolentoista prosentin kasvulla. Useimmilla alueilla kiinteähintainen bruttoarvonlisäys laski vuonna 2015. Suurinta lasku oli Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat parhaiten Keski-Suomen maakunnassa

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot asukasta kohden kasvoivat nimellisesti eniten Keski-Suomessa, 1,8 prosenttia vuosien 2013 ja 2014 välillä. Yhteensä 12 maakunnan tulot kasvoivat edellisvuodesta, kun taas neljän maakunnan, Satakunnan, Keski-Pohjanmaan, Ahvenanmaan ja Etelä-Pohjanmaan laskivat. Nollakasvun tuntumaan jäivät Pohjois-Savo, Uusimaa ja Etelä-Karjala.

Asukaslukuun suhteutettujen käytettävissä olevien tulojen muutos maakunnittain vuonna 2014, %

Asukaslukuun suhteutettujen käytettävissä olevien tulojen muutos maakunnittain vuonna 2014, %

Käytettävissä olevat tulot saadaan, kun kotitalouksien saamista palkoista ja muista palkansaajakorvauksista, omaisuus- ja muista tuloista sekä sosiaalietuuksista vähennetään maksetut tuloverot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksetut tulonsiirrot. Manner-Suomen maakunnissa asuvan kulutukseen ja säästämiseen jäävät tulot olivat enimmillään uusimaalaisilla, noin 23 100 euroa asukasta kohti. Tulojen kasvukärkeä pitävän Keski-Suomen käytettävissä olevat tulot olivat sen sijaan 19 000 euroa asukasta kohden, mikä oli keskimääräistä suomalaista 1 500 euroa vähemmän. Ahvenanmaa piti edelleen paikkansa Suomen maakuntien huipulla, vaikka tulot laskivat 23 700 euroon asukasta kohden.


Lähde: Aluetilinpito 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Pirinen 029 551 3365, Eljas Tuomaala 029 551 2723, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aluetilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3393. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/altp/2015/altp_2015_2016-12-09_tie_001_fi.html