Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.12.2018

Talous kasvoi kaikissa Suomen maakunnissa vuonna 2017, voimakkainta kasvu oli Etelä-Karjalassa

Alueellinen arvonlisäys kasvoi kiintein hinnoin mitattuna vuonna 2017 niin koko maassa kuin jokaisessa maakunnassakin. Maakunnista parhaiten pärjäsivät Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Keski-Pohjanmaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon uusiin tietoihin vuosilta 2000-2017. Laskelmissa on käytetty heinäkuun 2018 kansantalouden tilinpidon lukuja. Vuoden 2017 osalta tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat tulevissa julkistuksissa.

Maakuntien arvonlisäyksen kiinteähintainen muutos vuonna 2017, %

Maakuntien arvonlisäyksen kiinteähintainen muutos vuonna 2017, %

Maakuntien kärkikolmikon kasvu pohjautui vahvasti jalostustoimialojen kasvuun. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa myös palvelutoimialat kasvoivat verrattain hyvin. Heikoiten arvonlisäys kehittyi vuonna 2017 Pohjois-Karjalassa, Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla. Kokonaisuutena jalostustoimialojen bruttoarvonlisäyksen kasvu oli palvelutoimialoja suurempaa, mutta palvelutoimialat tuottavat kuitenkin selvästi suurimman osan Suomen bruttoarvonlisäyksestä. Jalostus koostuu muun muassa kaivostoiminnasta, teollisuudesta ja rakentamisesta. Palvelutoimialoja ovat esimerkiksi vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, rahoitus- ja vakuutustoiminta, julkishallinto sekä terveydenhuolto.

Työllisyyskehitys oli niin maakunnissa kuin koko maassa tuotannon kehitystä hitaampaa. Työllisten määrä kasvoi lähes jokaisessa maakunnassa, voimakkainta kasvu oli Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Työllisyyskehitys oli negatiivista vain Etelä-Savossa ja Kanta-Hämeessä.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat lähes koko Suomessa

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot asukasta kohden kasvoivat nimellisesti jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa vuosien 2015 ja 2016 välillä. Eniten käytettävissä olevat tulot kasvoivat Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ainoastaan Ahvenanmaalla käytettävissä olevat tulot laskivat. Koko maassa käytettävissä olevat tulot kasvoivat keskimäärin 0,9 prosenttia.

Asukaslukuun suhteutettujen käytettävissä olevien tulojen muutos maakunnittain vuonna 2016, %

Asukaslukuun suhteutettujen käytettävissä olevien tulojen muutos maakunnittain vuonna 2016, %

Käytettävissä olevat tulot saadaan, kun kotitalouksien saamista palkoista ja muista palkansaajakorvauksista, omaisuus- ja muista tuloista sekä sosiaalietuuksista vähennetään maksetut tuloverot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksetut tulonsiirrot. Vaikka Ahvenanmaalla käytettävissä olevat tulot laskivat, silti siellä kulutukseen ja säästämiseen jäävät tulot olivat suurimmat Suomen maakunnista, hieman yli 24 500 euroa asukasta kohti. Manner-Suomen maakunnista suurimmat käytettävissä olevat tulot olivat uusimaalaisilla, noin 23 800 euroa. Käytettävissä olevat tulot olivat pienimmillään Keski-Pohjanmaan maakunnassa, hieman alle 18 600 euroa. Keskimäärin suomalaisen käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 2016 noin 21 100 euroa.


Lähde: Aluetilinpito 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Huhtala 029 551 3719, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, Eljas Tuomaala 029 551 2723, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aluetilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3393. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/altp/2017/altp_2017_2018-12-05_tie_001_fi.html