Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.2.2022

Aluevaalit 2022, tarkastuslaskennan tulos

Kokoomus oli aluevaalien suurin puolue 21,6 prosentin ääniosuudella, mikä on 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin SDP:n ja 2,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin Keskustan osuus äänistä. Äänestysaktiivisuus ensimmäisissä aluevaaleissa oli 47,5 prosenttia. Yksityiskohtaiset vaalitulostiedot löytyvät Tilastokeskuksen PX-Web-tietokantapalvelusta.

Puolueiden kannatus ja osuus valituista aluevaaleissa 2022, %

Puolueiden kannatus ja osuus valituista aluevaaleissa 2022, %

Eduskunnan ulkopuoliset puolueet ja valitsijayhdistykset saivat yhteensä 1,1 prosenttia annetuista äänistä. Valitsijayhdistysten listoilta valittiin koko maassa 8 aluevaltuutettua, eduskunnan ulkopuolisista puolueista yksikään ei saanut valtuutettuja uusiin aluevaltuustoihin.

Aluevaaleissa ehdokkaat asetettiin hyvinvointialueilla. Tarkasteltuna kunnissa annettuja ääniä, kaikilla hyvinvointialueilla enemmistö kunnassa annetuista äänistä meni samassa kunnassa asuvalle ehdokkaalle. Osuus oli suurin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa ehdokkaat saivat 92,9 prosenttia kotikuntansa äänistä. Osuus oli pienin Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, 66,5 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna suurin osuus äänistä saman kunnan ehdokkaille annettiin Kouvolassa (95,9 %) ja pienin osuus Pyhärannassa (29,1 %).

Samassa kunnassa asuvien ehdokkaiden osuus kunnissa annetuista äänistä hyvinvointialueittain aluevaaleissa 2022, %

Samassa kunnassa asuvien ehdokkaiden osuus kunnissa annetuista äänistä hyvinvointialueittain aluevaaleissa 2022, %

Kaikista aluevaaleissa valituista valtuutetuista 735 (53,3 %) oli naisia. Vaaleissa annetuista äänistä naisehdokkaat saivat 51,6 prosenttia. Naisten osuus valituista oli suurin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (68,4 %) ja pienin Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueilla (44,1 %). Kaikista aluevaaleissa valituista istuvia kunnanvaltuutettuja oli 76,7 prosenttia ja kansanedustajia 7,8 prosenttia. Kunnanvaltuutettujen ja kansanedustajien osuus valituista oli suurin Perussuomalaisilla, joista kunnanvaltuutettuja oli 94,2 ja kansanedustajia 15,5 prosenttia.

Naisten ja miesten osuus valituista hyvinvointialueittain aluevaaleissa 2022, %

Naisten ja miesten osuus valituista hyvinvointialueittain aluevaaleissa 2022, %

Äänestysaktiivisuus

Aluevaalien äänestysprosentti oli 47,5. Naiset äänestivät vaaleissa miehiä aktiivisemmin, naisten äänestysprosentti oli 50,1 eli 5,3 prosenttiyksikköä miesten äänestysprosenttia suurempi. Kaikista äänestäneistä 55,8 prosenttia äänesti ennakkoon.

Äänestysaktiivisuus aluevaaleissa 2022, %

Äänestysaktiivisuus aluevaaleissa 2022, %

Hyvinvointialueittain tarkasteltuna äänestysaktiivisuus oli korkein Pohjanmaan hyvinvointialueella (53,9 prosenttia) ja matalin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (39,3 prosenttia). Äänestysprosentti oli kaikilla hyvinvointialueella matalampi kuin edellisissä vaaleissa, eli vuoden 2021 kuntavaaleissa. Kunnittain korkein äänestysprosentti oli Luodossa (66,3 prosenttia) ja matalin Vantaalla (38,1 prosenttia).

Äänestysprosentti hyvinvointialueittain kuntavaaleissa 2021 ja aluevaaleissa 2022, %

Äänestysprosentti hyvinvointialueittain kuntavaaleissa 2021 ja aluevaaleissa 2022, %

Tilastokeskuksen vaalitulospalvelut

Tilastokeskus julkaisi 14.1.2022 tietoja aluevaaliehdokkaiden taustoista, jossa tarkastellaan muun muassa ehdokkaiden sukupuolijakaumaa, ikää, syntyperää, koulutusta, ja tulotasoa verrattuna äänioikeutettujen vastaaviin tietoihin. Tietoja täydennetään 16.2.2022 valittujen taustatiedoilla. Katsaus äänestysaktiivisuudesta julkistetaan 27.4.2022, jossa tarkastellaan äänestysaktiivisuutta yksilötason taustatekijöiden, mm. iän, sukupuolen, koulutuksen sekä tulojen avulla.


Lähde: Aluevaalit 2022, vahvistettu tieto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (463,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.02.2022

Viittausohje:

Tilasto: Aluevaalit [verkkojulkaisu].
03 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/alvaa/2022/03/alvaa_2022_03_2022-02-01_tie_001_fi.html