Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.2.2022

Välfärdsområdesvalet 2022, resultatet av kontrollräkningen

Samlingspartiet blev det största partiet i välfärdsområdesvalet med en röstandel på 21,6 procent, vilket är 2,3 procentenheter högre än SDP:s och 2,4 procentenheter högre än Centerns andel av rösterna. Valdeltagandet i det första välfärdsområdesvalet var 47,5 procent. Detaljerade uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst.

Partiernas väljarstöd och andel av de invalda i välfärdsområdesvalet 2022, %

Partiernas väljarstöd och andel av de invalda i välfärdsområdesvalet 2022, %

Partier och valmansföreningar utanför riksdagen fick sammanlagt 1,1 procent av rösterna. Från valmansföreningarnas listor valdes i hela landet in totalt 8 ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige, medan inget av partierna utanför riksdagen fick ledamöter till de nya välfärdsområdesfullmäktige.

I välfärdsområdesvalet uppställdes kandidater inom välfärdsområdena. Vid en granskning av de röster som gavs i kommunerna kan man konstatera att majoriteten av rösterna i varje välfärdsområde gick till kandidater bosatta i kommunen. Andelen var störst inom Vanda och Kervo välfärdsområde, där en kandidat bosatt i kommunen fick 92,9 procent av rösterna i samma kommun. Andelen var minst inom Egentliga Finlands välfärdsområde, 66,5 procent. Sett till kommun fick kandidaterna i samma kommun den största andelen röster i Kouvola (95,9 %) och den minsta andelen i Pyhäranta (29,1 %).

Andelen röster till kandidater bosatta i samma kommun av rösterna i kommunerna efter välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, %

Andelen röster till kandidater bosatta i samma kommun av rösterna i kommunerna efter välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, %

Av alla invalda fullmäktigeledamöter i välfärdsområdesvalet var 735 (53,3 %) kvinnor. Av rösterna i valet fick kvinnliga kandidater 51,6 procent. Kvinnornas andel av de invalda var störst inom Västra Nylands välfärdsområde (68,4 %) och minst inom Södra Karelens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden (44,1 %). Av alla invalda i välfärdsområdesvalet var 76,7 procent sittande ledamöter i kommunfullmäktige och 7,8 procent riksdagsledamöter. Andelen ledamöter i kommunfullmäktige och riksdagsledamöter av de invalda var störst hos Sannfinländarna, av vilka 94,2 var ledamöter i kommunfullmäktige och 15,5 procent riksdagsledamöter.

Andelen kvinnor och män av de invalda efter välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, %

Andelen kvinnor och män av de invalda efter välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, %

Valdeltagande

Valdeltagandet i välfärdsområdesvalet var 47,5 procent. Kvinnorna röstade aktivare än männen i valet: kvinnornas valdeltagande var 50,1 procent, dvs. 5,3 procentenheter högre än männens. Av alla väljare förhandsröstade 55,8 procent.

Valdeltagandet i välfärdsområdesvalet 2022, %

Valdeltagandet i välfärdsområdesvalet 2022, %

Sett till välfärdsområde var valdeltagandet högst inom Österbottens välfärdsområde (53,9 procent) och lägst inom Vanda och Kervo välfärdsområde (39,3 procent). Valdeltagandet var lägre inom alla välfärdsområden än i det föregående valet, dvs. kommunalvalet 2021. Sett till kommun var valdeltagandet högst i Larsmo (66,3 procent) och lägst i Vanda (38,1 procent).

Valdeltagandet efter välfärdsområde i kommunalvalet 2021 och välfärdsområdesvalet 2022, %

Valdeltagandet efter välfärdsområde i kommunalvalet 2021 och välfärdsområdesvalet 2022, %

Statistikcentralens valresultattjänster

Statistikcentralen publicerade 14.1.2022 uppgifter om bakgrunderna hos kandidaterna i välfärdsområdesvalet. Uppgifterna gällde bl.a. kandidaternas könsfördelning, ålder, härkomst, utbildning och inkomstnivå jämfört med motsvarande uppgifter för de röstberättigade. Uppgifterna kompletteras 16.2.2022 med bakgrundsuppgifter om de invalda. En översikt över valdeltagandet publiceras 27.4.2022. I översikten granskas valdeltagandet med hjälp av bakgrundsfaktorer på individnivå, bl.a. ålder, kön, utbildning och inkomster.


Källa: Välfärdsområdesvalet 2022, fastställt valresultat, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (485,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 1.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
03 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/03/alvaa_2022_03_2022-02-01_tie_001_sv.html