Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Välfärdsområdesval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över valen. Förhandsuppgifterna publiceras så snabbt som möjligt efter valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på statistiksidan efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser. Mer detaljerade uppgifter finns på Statistikcentralens webbsidor om valet. Statistikcentralen får det grundläggande valmaterialet från justitieministeriets valdatasystem. Statistikcentralens valdatasystem omfattar fyra valfiler: valkretsfil, partifil, kandidatfil och kandidatregister.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/meta_sv.html