Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Välfärdsområdesval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bakgrundsanalys av kandidaterna och de invalda i välfärdsområdesvalet 2022
16.2.2022
I välfärdsområdesvalet valdes 1 379 ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige bland 10 584 kandidater. Samlingspartiet var det största partiet i välfärdsområdesvalet med en röstandel på 21,6 procent och flest platser i välfärdsområdesfullmäktige fick Centern, 297 mandat (21,5 %). Samlingspartiet fick 289 platser (21,0 %) och SDP 277 platser (20,1 %).

Beskrivning: Välfärdsområdesval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över valen. Förhandsuppgifterna publiceras så snabbt som möjligt efter valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på statistiksidan efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: val, välfärdsområdesval.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Välfärdsområdesval grundades i oktober 2021
25.10.2021
Statistiken Välfärdsområdesval grundades i oktober 2021 för statistikföring av välfärdsområdesvalet, som förrättas för första gången år 2022.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/index_sv.html