Välfärdsområdesval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/alvaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Val
Tangerande ämnesområde: Socialskydd
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Välfärdsområdesval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över valen. Förhandsuppgifterna publiceras så snabbt som möjligt efter valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på statistiksidan efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Mer detaljerade uppgifter finns på Statistikcentralens webbsidor om valet.

Statistikcentralen får det grundläggande valmaterialet från justitieministeriets valdatasystem. Statistikcentralens valdatasystem omfattar fyra valfiler: valkretsfil, partifil, kandidatfil och kandidatregister.

Uppgiftsinnehåll

Innehållet av statstik består av data om kandidater, resultat och röstande i valen. Från data produceras databastabeller, offentliggöranden och backgrundanalyser som publicerats i översikterna.

Klassificeringar

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken baseras sig i totalmaterialet (registermaterial) och täcker alla observation i population. Statistikens data erhålls med linjeöverföring från Rättsregistercentralen. Källan av uppgifter är Justitieministeriet.

Uppdateringsfrekvens

Neljän vuoden välein.

Färdigställs eller offentliggörs

Beroende av offentliggöranden statistik kommer ut som regel ungefär med ett 1dag – 1 månad dröjsmål.

Tidsserie

Nyckelord

Val, Välfärdsområdesval

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/alvaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.10.2021