Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2016

Teollisuuden jalostusarvo kasvoi vuonna 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaikkien teollisuuden (TOL BCDE) toimipaikkojen yhteenlaskettu bruttoarvo vuonna 2015 oli 119,7 miljardia euroa. Teollisuuden bruttoarvo pysyi edellisen vuoden tasolla. Jalostusarvo kuitenkin kasvoi 4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja oli 30,6 miljardia. Eniten teollisuuden toimialoista jalostusarvon kasvuun vaikuttivat paperin valmistus (TOL17) sekä koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus (TOL19).

Teollisuuden toimialojen jalostusarvon muutos vuonna 2015*

Teollisuuden toimialojen jalostusarvon muutos vuonna 2015*
* Ennakkotieto

Jalostusarvolla mitattuna suurimmat maakunnat olivat: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa. Niiden osuus koko tehdasteollisuuden jalostusarvosta oli 53 prosenttia ja jalostusarvon kasvusta 89 prosenttia.

Koko teollisuuden jalostusarvo maakunnittain vuonna 2015*

Maakunta Toimipaikkojen lkm Jalostusarvo 1 000 € Vuosimuutos-%
Uusimaa 5 127 9 016 233 15,7
Pirkanmaa 2 957 2 887 882 4,0
Varsinais-Suomi 2 871 2 531 832 -8,9
Satakunta 1 651 1 947 433 -1,4
Keski-Suomi 1 389 1 741 557 14,7
Pohjois-Pohjanmaa 1 769 1 706 190 -12,3
Pohjanmaa 1 167 1 613 013 -3,5
Päijät-Häme 1 177 1 244 343 4,7
Lappi 964 1 140 536 0,0
Etelä-Karjala 640 1 085 579 -5,5
Kymenlaakso 868 1 047 905 11,4
Pohjois-Savo 1 251 955 421 23,4
Etelä-Pohjanmaa 1 795 874 282 -16,9
Kanta-Häme 942 846 502 -9,6
Pohjois-Karjala 885 838 793 0,3
Etelä-Savo 887 553 585 -1,7
Keski-Pohjanmaa 439 351 559 62,1
Kainuu 366 153 021 46,5
Ahvenanmaa 182 96 054 12,5
Tuntematon 85 2 283 519,6
Kaikki yhteensä 27 412 30 634 094 4,0
* Ennakkotieto

Tuotannon bruttoarvo mittaa toimipaikan tosiasiallista tuotantoa. Tuotantotoimintaan lasketaan mukaan kaikki tuotantoon liittyvät tuotot, myös valmistus omaan käyttöön ja valmistus, joka toimitetaan yrityksen muille toimipaikoille. Bruttoarvoon ei sisälly käyttöomaisuuden luovutusvoitot, joita ei pidetä tuotannollisena eränä vaan satunnaisina tuottoina. Lisäksi kauppatavaroiden hankinta vähennetään tuotantotoiminnan tuotoista, jotta tuotantotoimintaan saadaan mukaan vain kauppatavaroiden myynnistä syntyvä marginaali.

Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Tuottoihin sisältyy myös toimipaikan toimitukset yrityksen toisille toimipaikoille ja kustannuksiin hankinnat yrityksen toisilta toimipaikoilta. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.

Alueellinen yritystoimintatilasto sisältää tietoja maassamme toimivien yritysten toimipaikoista toimialoittain, alueittain ja kokoluokittain. Tilastotiedot julkistetaan kaksi kertaa vuodessa syys- ja joulukuussa. Syksyllä ilmestyvä ennakkotilasto on sisällöltään suppeampi ja se keskittyy teollisuuden toimialoihin, joita ovat TOL B Kaivostoiminta ja louhinta, TOL C Teollisuus, TOL D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, TOL E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto.


Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2015/alyr_2015_2016-09-29_tie_001_fi.html