Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.12.2019

Palvelualoilla mittava kasvu henkilöstön määrässä vuonna 2018

Maassamme toimi 395 000 toimipaikkaa, joissa tehtiin 1,5 miljoonaa henkilötyövuotta vuonna 2018. Henkilöstön määrä kasvoi reilusti edellisvuodesta, peräti 45 000. Yli puolet lisäyksestä toteutui palvelualojen (TOL H-S) toimipaikoissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Alueellinen yritystoiminta -tilastosta.

Henkilöstömäärän kasvu palvelutoimialoilla vuosina 2017-2018

Henkilöstömäärän kasvu palvelutoimialoilla vuosina 2017-2018

Vuonna 2018 toimi Suomessa noin 360 000 yritystä. Toimipaikkoja yrityksillä oli yhteensä 395 000. Valtaosa yrityksistä eli 354 000 toimi yhdessä toimipaikassa. Loput yrityksistä, noin 7 000, oli monitoimipaikkaisia, joilla oli keskimäärin 6 toimipaikkaa per yritys.

Toimipaikkojen 1,5 miljoonasta henkilötyövuodesta noin 800 000 tehtiin ruuhka-Suomessa 1) . Tällä alueella sijaitsi 186 000 toimipaikkaa. Näissä toimipaikoissa toteutui palvelutoimialojen henkilöstömäärän kasvusta 30 000 eli lähes 70 prosenttia. Yhdessä ruuhka-Suomen toimipaikassa tehtiin keskimäärin 4 henkilötyövuotta.

Liikevaihdon kasvu hidastui rakentamisessa vuonna 2018

Toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 436 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi 25 miljardia eli 6 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tapahtui lähes kaikilla päätoimialoilla, mutta osalla kasvuvauhti hidastui edellisvuodesta. Mittavin kasvun hidastuminen tapahtui rakentamisessa. Kaupan liikevaihto sen sijaan kasvoi edellisvuotta paremmin.

Liikevaihdon kasvuprosentit toimialoittain vuosilta 2017 -2018

Liikevaihdon kasvuprosentit toimialoittain vuosilta 2017 -2018

Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla. Liikevaihdossa yli miljardin euron kasvun saavuttivat ruuhka-Suomen maakuntien lisäksi Kymenlaakso, Keski-Suomi sekä Pohjois-Pohjanmaa. Muissa maakunnissa kasvu vaihteli 200–800 miljoonan euron välillä.

Tuotanto kasvoi, kärjessä kolme toimialaa vuonna 2018

Toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 325 miljardia euroa. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta 15 miljardia eli 5 prosenttia. Kasvulukuja kirjattiin kaikilla päätoimialoilla ja eniten teollisuudessa, 7 miljardia. Teollisuuden kasvusta valtaosa saavutettiin eteläisissä maakunnissa kolmen toimialan voimin:

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (TOL 17)
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus (TOL 19)
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus (TOL 28) 2)

Kolmen toimialan (TOL 17,19 ja 28) tuotannon bruttoarvon kasvun jakauma maakunnittain vuonna 2018

Kolmen toimialan (TOL 17,19 ja 28) tuotannon bruttoarvon kasvun jakauma maakunnittain vuonna 2018

Kaupan tehokkuus parani vuonna 2018

Tuotannon bruttoarvosta jäi toimintakulujen vähentämisen jälkeen jalostusarvoa toimipaikoille yhteensä 114 miljardia euroa. Jalostusarvo kasvoi 4 miljardia edellisvuodesta eli 3 prosenttia.

Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Henkeä kohden lasketun jalostusarvon kasvu merkitsee yleensä parempaa toiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta.

Toimialoittainen jalostusarvo henkilötyövuotta kohden osoittaa kaupalle edellisvuotta parempaa tehokkuutta. Tilinpäästötietojen mukaan 3) kaupan kannattavuus käyttökatteella mitattuna oli samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Jalostusarvo henkilöä kohden vuosina 2017- 2018

Jalostusarvo henkilöä kohden vuosina 2017- 2018

Koko teollisuuden (TOL BCDE) ja rakentamisen (TOL F) tehokkuusmittarit heikkenivät johtuen edellisvuotta heikommasta jalostusarvosta. Koko teollisuuden jalostusarvoa laski tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (TOL 26) ja rakentamisen talonrakentaminen (TOL 41) sekä maa- ja vesirakentaminen (TOL 43). Teollisuuden ja rakentamisen käyttökateprosentit olivat edellisvuotta heikommat.


1) Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa
2) Mm. nosto-, siirtolaitteiden, kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus.
3) Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2018/alyr_2018_2019-12-23_tie_001_fi.html