Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2021

Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo supistui vuonna 2020

Maassamme toimi 403 300 toimipaikkaa, joiden yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli 318 miljardia euroa vuonna 2020. Koronakriisin myötä tuotannon arvo jäi 14,5 miljardia eli 4,4 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2019. Eniten tuotanto supistui palvelualoilla ja teollisuudessa, mutta kasvoi rakentamisen ja kaupan aloilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Alueellinen yritystoiminta -tilastosta.

Tuotannon bruttoarvon kehitys päätoimialoilla vuosina 2019–2020

Tuotannon bruttoarvon kehitys päätoimialoilla vuosina 2019–2020

Palvelualojen toimipaikkojen tuotanto supistui 7,7 miljardia, eli 6,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Palvelualoilla koronakriisistä kärsivät merkittävästi majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialat, joiden tuotannon bruttoarvo supistui 27,6 prosenttia edellisvuodesta. Kuljetus ja varastointi sekä taiteet viihde ja virkistys toimialan toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo jäi molemmilla toimialoilla 19,7 prosenttia alhaisemmaksi kuin vuonna 2019.

Teollisuudessa toimivien toimipaikkojen tuotanto supistui 8,1 miljardia, eli 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Tuotanto supistui eniten teollisuudessa koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistuksen toimipaikoissa, missä tuotanto supistui 44,3 prosenttia edellisvuodesta. Nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa toimivien toimipaikkojen tuotanto supistui 20,3 prosenttia. Myös paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus jäi 16,3 prosenttia edellisvuotta vähäisemmäksi. Tuotannon arvon laskuun vaikutti tuotannon supistumisen lisäksi öljyn ja puun hintojen lasku. Kaupan ja rakennusalan toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo kasvoi molemmilla päätoimialoilla edellisvuodesta. Kaupan toimipaikkojen tuotanto kasvoi 0,6 miljardia, eli 1,7 prosenttia edellisvuodesta ja rakennusalan toimipaikkojen tuotanto kasvoi 0,8 miljardia, eli 2 prosenttia edellisvuodesta.

Kaupan ja rakennusalan toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo kasvoi molemmilla päätoimialoilla edellisvuodesta. Kaupan toimipaikkojen tuotanto kasvoi 0,6 miljardia, eli 1,7 prosenttia edellisvuodesta ja rakennusalan toimipaikkojen tuotanto kasvoi 0,8 miljardia, eli 2 prosenttia edellisvuodesta.

Tuotannon bruttoarvo laski voimakkaimmin Ahvenanmaalla vuonna 2020

Tuotannon bruttoarvo laski lähes kaikissa maakunnissa vuonna 2020. Ainoastaan Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa tuotanto kasvoi edellisvuodesta. Koronakriisi näkyy eri toimialoilla vaihtelevasti, mikä heijastuu myös eri alueille erisuuruisena.

Tuotannon bruttoarvon kehitys maakunnissa vuonna 2020

Tuotannon bruttoarvon kehitys maakunnissa vuonna 2020

Maakunnista heikoimmin pärjäsi Ahvenanmaa, missä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tuotanto laski 17,9 prosenttia edellisvuodesta. Laskun aiheuttivat koronakriisistä voimakkaimmin kärsineet kuljetus ja varastointi- sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialat. Kuljetus- ja varastointi toimialalla tuotanto supistui 47,5 prosenttia edellisvuodesta ja Majoitus- ja ravitsemustoimintakin supistui 26,7 prosenttia vuodesta 2019.

Ahvenanmaalla useat toimialat vaikuttavat kärsineen voimakkaasti koronakriisistä, mutta alueella on myös toimialoja, jotka ovat selvinneet koronavuodesta keskimääräistä paremmin. Taiteet, viihde ja virkistys kasvoi Ahvenanmaalla 14 prosenttia, kun koko maassa toimialan tuotanto supistui 12 prosenttia edellisvuodesta.

Koronakriisistä huolimatta Kanta-Hämeen tuotannon bruttoarvo kasvoi 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu syntyi pääosin koulutuksen-, viestintä ja informaatio- sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla.

Tuotannon bruttoarvosta jäi toimintakulujen vähentämisen jälkeen jalostusarvoa toimipaikoille yhteensä 114 miljardia euroa. Jalostusarvo laski 4,8 miljardia edellisvuodesta eli 4,1 prosenttia. Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Henkeä kohden lasketun jalostusarvon kasvu merkitsee yleensä parempaa toiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta. Toimialoittainen jalostusarvo henkilötyövuotta kohden osoittaa, että kaupan- ja rakentamisen toimialoilla tehokkuus parani koronakriisistä huolimatta vuonna 2020.

Jalostusarvo henkilöä kohden vuosina 2019–2020

Jalostusarvo henkilöä kohden vuosina 2019–2020

Lisää tietoa yritysten ja toimipaikkojen kehityksestä koronavuonna 2020 löytyy katsauksesta .

Tilaston yhteydessä julkaistaan myös erilliset taulukot Jjulkisyhteisöjen toimipaikoista. Taulukoissa on tietoja maassamme toimivista julkisen sektorin toimipaikoista toimialoittain, julkisyhteisötyypeittäin ja alueittain.

Toimialoittaisia tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, tilinpäätöksistä sekä liikevaihdon ja kulujen erittelystä löytyy Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta ja Suomessa toimivien ulkomaisten tytäryhtiöiden tarkempia tietoja löytyy ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastosta .


Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Milka Suomalainen 029 551 3621, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/alyr/2020/alyr_2020_2021-12-16_tie_001_fi.html