Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tehdasteollisuuden jalostusarvo kasvoi vuonna 2013

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko teollisuudessa (TOL BCDE) tuotannon bruttoarvo oli 119 miljardia euroa vuonna 2013. Bruttoarvo laski kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Jalostusarvoa kertyi kuitenkin koko teollisuudelle saman verran kuin vuotta aiemmin eli 29 miljardia euroa. Tähän päästiin kun tehdasteollisuudessa (TOL C) etenkin sähkö- ja elektroniikkateollisuus karsi kuluja, kasvatti katetta ja tätä kautta jalostusarvon määrää.

Tehdasteollisuuden (TOL C) jalostusarvo 1000 euroa, v. 2012–2013*

  2012 2013* Muutos, % Muutos, 1000 euroa
Tehdasteollisuus yhteensä 23 554 035 24 651 589 4,7 1 097 554
Elintarviketeollisuus 2 597 760 2 494 707 -4,0 -103 053
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 380 017 364 609 -4,1 -15 408
Metsäteollisuus 3 532 824 3 818 665 8,1 285 841
Kemianteollisuus 4 194 934 3 910 034 -6,8 -284 900
Metalliteollisuus 10 712 000 11 986 044 11,9 1 274 044
josta sähkö- ja elektroniikkateollisuus 1 648 599 2 860 367 73,5 1 211 768
Muu teollisuus 2 136 500 2 077 530 -2,8 -58 970
*ennakkotiedot

Tehdasteollisuuden (TOL C) nettoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen, kuten rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin, vähenivät edellisestä vuodesta ja niitä toteutettiin 2 miljardin euron edestä.

Tehdasteollisuuden (TOL C) nettoinvestoinnit 2006–2013*

Tehdasteollisuuden (TOL C) nettoinvestoinnit 2006–2013*
*ennakkotiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten toimipaikkojen toimintaa toimialoittain ja alueellisesti. Ennakkotilasto on sisällöltään lopullista tilastoa suppeampi ja siinä kuvataan teollisuuden toimialoja.

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoa. Uudistuksen yhteydessä on otettu käyttöön kaikilla yritystilastoalueilla yhtenäiset toimialat. Tämän johdosta myös tämän tilaston aikasarjat eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia.


Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto, ennakko 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.09.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/alyr_2013_2014-09-25_tie_001_fi.html